lelkészek szépirodalmi munkássága

Displaying 1 - 2 of 2
Pocsveiler István Levente MA Thesis 2013 Buzogány Dezső

Az irodalmi alkotás nem hitvallási irat, legalábbis nem egy új vallás dogmatikája, viszont tükrözi azt, ahogy a kor filozófiája, teológiája, szellemisége hatott a művészre, és tükrözi a maga személyes hitvallását is. Épp ezért szükséges megismerni azt a kort amelyben az író élt és alkotott, és azokat a tanokat, amelyek hatottak rá. Dolgozatomban a XIX. század végén élő, szépirodalmi műveket publikáló erdélyi református lelkészek alkotásaiban keresek teológiai nyomokat. Célom felkutatni és bemutatni, a teljesség igénye nélkül, a XIX.

Church history lelkészek szépirodalmi munkássága, szépirodalom, egyház és irodalom
Pocsveiler István Levente BA Thesis 2011 Buzogány Dezső

Dolgozatomban az epika – líra – dráma hármasságát figyelemmel követve ismertetni szeretném a teljesség igénye nélkül az erdélyi református lelkészek XIX. századi egyházi sajtóban megjelent alkotásait.

Church history lelkészek szépirodalmi munkássága, szépirodalom
Subscribe to lelkészek szépirodalmi munkássága