emancipáció

Displaying 1 - 1 of 1
Györgyilyés Izolda BA Thesis 2014 Kovács Sándor

Az elmúlt két évtizedben egyházunk történelmével kapcsolatban több kutatás is zajlott, ezeknek eredményeként néhány jelentős munka is napvilágot látott, mindazonáltal az egyház történetében fontos szerepet játszó nők életét, munkásságát kevesen kutatták. Nem készült még el egy olyan összegző munka, amely átfogó ismertetést nyújtana a magyar unitarizmus történelmében vezető szerepet vállaló nőkről.

Church history nők az egyházban, erdélyi unitárius egyház, unitárius egyháztörténet, emancipáció
Subscribe to emancipáció