vallás és politika

Displaying 1 - 2 of 2
Pop Péter Ádám BA Thesis 2016 Buzogány Dezső

Báthory Gábornak az egyházpolitikája, tulajdonképpen a Báthoryak egyházpolitikájának a folytatása. Először is azt fogom megnézni, hogy milyen volt az egyházi helyzet, amikor Báthory Gábor trónra került, és hogy ezután pedig ő maga mit tett egyháza helyzetéért, akár közvetlen vagy közvetett módon. Mindezt négy téma kidolgozásában fogom tárgyalni.

Church history vallás és politika, erdélyi református egyháztörténet, Báthori Gábor
Vajda István Gellért MA Thesis 2011 Geréb Zsolt

Jelen dolgozatban arra törekszem, hogy részletesen és kielégítően megvizsgáljam a Názáreti Jézus azon szimbolikus cselekedeteit, amelyek abban a korban talán rejtett politikai tartalommal is bírtak. A tanulmány ezért sok téren újat hoz Theissenhoz képest.

New Testament történeti Jézus, Jézus és a politika, vallás és politika, Római Birodalom, hatalom, Gerd Theissen
Subscribe to vallás és politika