Magyari Zita Emese

Displaying 1 - 1 of 1
Magyari Zita Emese BA Thesis 2018 Czire Szabolcs

A kutatás megegyezik abban, hogy Jézus tanításának központi üzenete Isten országának gondolata köré épült. Arról azonban, hogy Jézus a jelen vagy jövő idejű Isten országát hirdette máig viták folynak. Dolgozatomban arra törekedek, hogy a történeti Jézus-kutatás legnagyobb szaktekintélyének tekinthető John Dominic Crossan munkássága alapján mutassam be az Isten országát, mint jelen idejű valóságot. Fő célkitűzésem annak bemutatása, hogy mit jelentett és miként nyilvánult meg a történeti Jézus tanításában. Mi volt Jézus üzenete Isten országa mozgalma révén?

New Testament Isten országa, Isten királysága, John Dominic Crossan, történeti Jézus, gyógyítás, asztalközösség, eszkatológia
Subscribe to Magyari Zita Emese