Vincze István

Displaying 1 - 1 of 1
Vincze István BA Thesis 2018 Buzogány Dezső

Dolgozatomban bemutatom a Jákótelke nevű faluhoz tartozó református egyházközséget. Külön kitérek a jákótelki iskolára, presbiteri gyűlésekről készült feljegyzésekre, illetve vizitációs jegyzőkönyvekre. Ezek az adatok segítenek abban, hogy jobb rálátásunk legyen e gyülekezet múltjára.

Church history gyülekezettörténet, Jákótelki Református Egyházközség
Subscribe to Vincze István