Demeter Csenge

Displaying 1 - 2 of 2
Demeter Csenge MA Thesis 2011 Geréb Zsolt

Dolgozatomban megvizsgálom a Jel 2-3 fejezeteit kortörténeti, biblika-teológiai és exegetikai szempontból, valamint röviden kitértem az apokaliptikus irodalom jellegzetességeire. Ezekkel a kutakodásokkal az volt a célom, hogy mélyebb betekintést nyerjek a Jel 2-3 szövegének jelentés-köreibe.

New Testament kis-ázsiai gyülekezetek, Jelenések könyve
Subscribe to Demeter Csenge