Marosi Tünde

Displaying 1 - 1 of 1
Marosi Tünde MA Thesis 2014 Adorjáni Zoltán

A zsidó Peszach, a három nagy zarándokünnep egyike. Az Ószövetségben olvasható rendelkezéseket ismerjük, tanuljuk, de arról, hogy a mi húsvétunk miként alakult a Kánon lezárása után, arról vajmi keveset tudunk.

New Testament páska, ünnep
Subscribe to Marosi Tünde