Erdei Márk Sándor

Displaying 1 - 2 of 2
Erdei Márk Sándor MA Thesis 2019 Kiss Jenő

A dolgozat a szorongás témájával foglalkozik, s arra keresi a választ, hogy a bibliai tanúságok tükrében miként lehet segítséget nyújtani azon embereknek, aki szorongásos panaszokkal küzdenek. A témával való foglalkozás szükségszerű, hisz a gyülekezeti közösségeinkben is sok ember van, akiket a szorongás érzése megkötöz. Ezért a lelkipásztoroknak, szükséges némi jártasságra szert tenni e témát illetően, hogy hatékony segítséget tudjanak nyújtani a szorongással viaskodóknak.

Practical theology lelkigondozás, szorongás
Erdei Márk Sándor BA Thesis 2016 Buzogány Dezső

Dolgozatom témáját a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1789-ben íródott jegyzőkönyveinek vizsgálata képezi.

Church history vizitációs jegyzőkönyv, Nagyenyedi Református Egyházmegye
Subscribe to Erdei Márk Sándor