Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between 1760-1761

Fehér Attila: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between 1760-1761. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 71 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Ezeket a jegyzőkönyveket abban a reményben dolgoztam fel, hogy az átörökített anyag majd hasznos információként fog szolgálni a jövő nemzedék lelkészei és gyülekezetei számára. Eddigi tapasztalataim és meggyőződésem abba az irányba tekint, mely szerint minden egyes falunak vagy egyházközségnek jellegzetes arca van, melyből kitűnhetnek azok a fegyelmi és erkölcsi kérdésekkel foglalkozó ügyek, amelyek időnként újból és újból felütik fejüket.