A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1762-1763 között

Tarr Csaba: A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1762-1763 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 73 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A licenciátusi dolgozatom témája a a Marosi Református Egyházmegye 1762-1763-as Vizitációs Jegyzőkönyveinek vizsgálata. A dolgozat bevezető tanulmányt és a jegyzőkönyv átírását tartalmazza.