A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei

Kiss Szabolcs: A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1785-1787. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 79 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A jelen dolgozat célja az egyházmegye 1785-1787-ben keltezett vizitációs jegyzőkönyvek bemutatása és feldolgozása, valamint annak megvizsgálása, hogy az akkor uralkodó II. József egyházpolitikája befolyással volt-e, s ha igen, milyen módon az egyházmegye életére a fent említett években. A dolgozat szerkezeti felépítésében a következő elv vezérelt: egy történelmi bevezetőt írni az adott korról, ismertetni az egyházmegye múltját és a vizitációt, mint intézményt, mely idői keretben elhelyezhetőek az átírt jegyzőkönyvek, majd a jelentős személyek névsorával emléket állítani.