Vallásoktatás a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban a századelőtől az államosításig

Solymosi Zsolt: Vallásoktatás a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban a századelőtől az államosításig. 2001. 49 pp. Szaktanár: Kovács Sándor.