arminianizmus

Összesen 1 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 1 címek láthatók.
Imreh Jenő MA Szakdolgozat 2011 Pásztori-Kupán István

Szakdolgozatom legfontosabb célja, hogy tudományos tárgyilagossággal, célirányos munkafolyamatot alkalmazva felkutassam és bemutassam Kálvin János predestinációtanát. Ugyanakkor tanulmányozni kívánom más – Kálvin közvetlen vagy közvetett hatása alatt álló – szerzők (pl. Béza, Bullinger, Dordrechti Kánonok) predestinációval kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait és azoknak a tudomány, illetve a vallás világában felismerhető hatását. Mindezeken túl szeretném feltárni a reformáció korabeli predestinációs tanok teológiai kulcsfogalmait, axiómáit.

Rendszeres teológia dogmatörténet, eleve elrendelés (predestinatio), Kálvin János, Theodore Beza, Heinrich Bullinger, supralapsarianizmus, infralapsarianizmus, amyraldizmus, arminianizmus, Dordrechti Kánonok
Subscribe to arminianizmus