Kis Bálint

Összesen 2 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 2 címek láthatók.
Kis Bálint MA Szakdolgozat 2016 Kolumbán Vilmos József

Dolgozatom első részében az egyházmegye történetét mutatom be, annak kezdetét, létrejöttét és espereseit. Továbbá röviden a kormányzási szervekről beszélek és azoknak az egyházban való rendeltetéseiről. Egy újabb fejezetben a 18. és a 21. századi vizitációt helyezem egymás mellé egy táblázatban és úgy hasonlítom össze a kettőt. A bemutatás rendjén fontosnak láttam azt is, hogy pár szót írjak az általam vizsgált jegyzőkönyvekről is, az 1776–1778-as években történő vizitációkról. Ebben a részben az átírt jegyzőkönyvekben történő eseteket és ügyeket szemléltetem.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Marosi Református Egyházmegye
Kis Bálint BA Szakdolgozat 2013 Kolumbán Vilmos József

A dolgozat bemutatja az egyházmegye történetét, szolgálatot teljesítő lelkipásztorok és tanítómesterek névsorát, az 1753-as év vizitáló esperesét, illetve a látogatás feladatkörét.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Subscribe to Kis Bálint