Papp Szabolcs

Összesen 2 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 2 címek láthatók.
Papp Szabolcs MA Szakdolgozat 2014 Kolumbán Vilmos József

A dolgozatom azt a vitát mutatja be, amely a 19. századi Erdély református egyházának egyik központi kérdése körül bontakozott ki. E kérdés legelőször a teológiai oktatás központosításakor merült fel, majd pár évtized múlva újra felmerül, csak most már sokkal erőteljesebben, azonban még ekkor sem sikerül végleg eldönteni, hogy „Enyed vagy Kolozsvár” legyen a teológiai fakultás székhelye? Aztán a század végére egyre többen gondolják úgy, hogy Kolozsvár több szempontból is előnyösebb lenne, így végül a teológiai oktatás felköltözik Nagyenyedről.

Egyháztörténet intézménytörténet, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Nagyenyedi Református Kollégium, Szász Domokos, Kovács Ödön
Papp Szabolcs BA Szakdolgozat 2012 Kolumbán Vilmos József

Arra a kérdésre szeretném megtalálni a választ, hogy volt-e valamilyen szerepük a szerzetesrendeknek a reformáció kialakulásában? Ha volt, akkor miben nyilvánult meg? Melyek voltak azok a tényezők, amelyek oda juttatták e rendeket vagy a szerzeteseket, hogy feladják addigi nézeteiket, életstílusukat és részt vállaljanak a reformációban, szembeszálljanak a katolikus egyház tanításával és a pápával?

Egyháztörténet szerzetesség, reformáció
Subscribe to Papp Szabolcs