Szövérfi Mihály

Összesen 2 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 2 címek láthatók.
Szövérfi Mihály MA Szakdolgozat 2016 Buzogány Dezső

A dolgozat első részében a tájegységről, a falu eredetéről és annak múltjáról beszélek, majd a fennmaradt iratok alapján megpróbálok hiteles képet festeni a falu lakosságáról. Ezt követően rátérek a Székelytompán folyó egyházi élet vizsgálatára, amelyből kiderül, hogy a gyülekezet mikor válik önálló egyházközséggé, és milyen módon, ütemben fejlődik a történelem során. Végül pedig röviden az egyházi iskola fontosabb eseményeit ismertetem.

Egyháztörténet gyülekezettörténet, Székelytompai Református Egyházközség
Szövérfi Mihály BA Szakdolgozat 2014 Kolumbán Vilmos József

A vizitációs jegyzőkönyvek tartalmát és felépítését megfigyelve több szempontból vizsgáltam azokat, s ezeknek megfelelően több kategóriába soroltam a feldolgozott anyagot. Az első fejezetben a Marosi Református Egyházmegye kialakulását vizsgáltam. Ennek a fejezetnek a célja, hogy megismerjük a vizsgált egyházmegye történelmét, annak sajátosságait. A következő fejezetben Erdély 18. századi eseményeit vettem szemügyre, mert ennek az ismerete segíti elő a jegyzőkönyvekben leírt események jobb megértését.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Marosi Református Egyházmegye
Subscribe to Szövérfi Mihály