Buzogány Dezső

Összesen 172 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 10 címek láthatók.
Csegezi Zsolt Dezső MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A pontos és részletes jegyzőkönyveknek köszönhetően megismerhetjük a Székelykocsárdi Református Egyházközség háború utáni helyzetét.

Egyháztörténet gyülekezettörténet, Székelykocsárdi Református Egyházközség
Szabó-Salánki Tibor MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

Dolgozatomban a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1797-1798-as évek közötti vizitációs jegyzőkönyveit írtam át elektronikus formátumba és kimutatásokat készítettem. Ez a munka az egyháztörténeti kutatást hivatott segíteni.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Nagyenyedi Református Egyházmegye
Végh Nimród Zoltán MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A Lutheránus Székelymisszió című dolgozatban az evangélikus hit Székelyföldön való elterjedését tárgyalom, különös tekintettel a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi gyülekezetek megalakulásának történetére. A dolgozat középpontjában a templomépítések folyamata áll. Jegyzőkönyveket, újságcikkeket, lelkészek beszámolóit használtam a tanulmány elkészítéséhez. A dolgozat megírásával kettős célom volt. Egyrészt az előttünk munkálkodó evangélikusok buzgóságának és kitartásának emléket felállítani.

Egyháztörténet erdélyi evangélikus-lutheránus egyház, Székelyföld
Lajos József MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A dolgozat betekintést nyújt az egyházközség életébe. Megismerhetjük, hogy miként működött 1920 és 1930 között a presbitérium, hogy milyen nehézségekkel találkoztak.

Egyháztörténet gyülekezettörténet, Felsőboldogfalvi Református Egyházközség
Kajcsa Lóránt MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A dolgozatom fejezeteiben azokat a tényeket, problémákat, akadályokat ismeretem, amelyekkel a fűrészmezei gyülekezet és a lelkész kellett megküzdjön. Ilyenek a pénz hiánya, a lelkészi lakás rossz állapota és az előző lelkész hanyagsága. Azonban úgy a gyülekezet, mint a lelkész e viharos időkben példát mutattak: a hitben, az összetartozásban, a szeretetben, és az Isten iránti engedelmességben. A célom az volt e dolgozat megírásával, hogy ismertessem azt, hogy egy gyülekezet mennyi nyomorúságot, nehézséget elviselt és még ma is él, még ma is egy élő és virágzó gyülekezet.

Egyháztörténet Petrovics Pál
Adorján Dávid MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A dolgozat megírása közben a legfőképp az foglalkoztatott, hogy miképpen élte túl az egyház a kommunista időszakot.

Egyháztörténet Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, kommunizmus
Borhaci Dávid MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

A dolgozatom fejezeteiben azokat a tényeket ismertetem, amelyek az egyházkerület törvényes elismertetéséhez vezettek. Leírom azokat a harcokat, amelyeket megvívtak az egyház lelkipásztorai és vezetői az állammal. A trianoni békeszerződés nyomát még mindig érezni lehetett abban a korban, hisz nemcsak az egyházzal ápolt eléggé ellenséges kapcsolatot az állam, hanem a magyar kisebbséggel is.

Egyháztörténet erdélyi evangélikus-lutheránus egyház
Kelemen Álmos MA Szakdolgozat 2019 Buzogány Dezső

Dolgozatom során feltárom Papolc történetét a két világháború között. Az említett évtizedek során számos jelentős eseménnyel nézett szembe a falu közössége: nyugdíjba vonult az idős lelkész, majd a helyére egy másik jött, templomot kellett javítaniuk, fel kellett venniük a harcot a maguk módján a román uralommal, és meg kellett küzdeniük azzal a romlással is, ami a második világháború után következett, illetve a második világháború végén ismét rátört a falura.

Egyháztörténet gyülekezettörténet, Papolci Református Egyházközség, Első Világháború, Második Világháború

Pages

Subscribe to Buzogány Dezső