Szakdolgozatok

Kiadási év
Dokumentum típusa
Tematika
# Típus Hallgató neve Cím Témavezető Tematika
1 BA Csalai Adorján A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig Pásztori-Kupán István Rendszeres teológia
2 BA Dénes Erzsébet Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
3 BA Erzse András Zsolt A barcasági evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után Buzogány Dezső Egyháztörténet
4 BA Gábor Tímea Nők és az isteni kijelentés kapcsolata az Ószövetségben Balogh Csaba Ószövetség
5 BA Gál Krisztián Rudolf Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre Kiss Jenő Gyakorlati teológia
6 BA Gáspár Mónika A homoszexualitás múltja, jelene és perspektívái Rezi Elek Rendszeres teológia
7 BA Illyés Tímea A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
8 BA Ivanov Anamária A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1804 Buzogány Dezső Egyháztörténet
9 BA Kovács Szabolcs Palesztinai esszénusok közösségének életvitele és belső rendje Adorjáni Zoltán Ószövetség, Újszövetség
10 BA Kovács Zsuzsa A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
11 BA Magyari Zita Emese A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában Czire Szabolcs Újszövetség
12 BA Mátyási Gerda Georgina A negyedik keresztes hadjárat Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
13 BA Nagy Mátyás Hit és ráció viszonya René Descartes gondolkodásában Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
14 BA Nagy Sándor Csongor A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1800-1801 Buzogány Dezső Egyháztörténet
15 BA Nagy Tibor A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1796 Buzogány Dezső Egyháztörténet
16 BA Nagy Zsuzsanna A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek Rezi Elek Gyakorlati teológia
17 BA Tasnádi István Fáji János naplója Buzogány Dezső Egyháztörténet
18 BA Tökölyi Csaba Krisztián Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
19 BA Topai Attila Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
20 BA Varga Árpád-Péter A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803 Buzogány Dezső Egyháztörténet
21 BA Varga Tamás Sándor Az első és második erdődi zsinat Buzogány Dezső Egyháztörténet
22 BA Vincze István A Jákótelki Református Egyházközség története Buzogány Dezső Egyháztörténet
23 BA Wagner Henrietta Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
24 MA Adorján Dénes A Bánffyhunyadi Egyházközség története Buzogány Dezső Egyháztörténet
25 MA Bárocz Huba A kitartás motívuma Jób testamentumában Adorjáni Zoltán Ószövetség
26 MA Bíró Botond Az egyén szabadsága és annak korlátai Kiss Jenő Gyakorlati teológia
27 MA Csinta Lajos László Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai - 1973 Buzogány Dezső Egyháztörténet
28 MA Csürös Róbert Gyula A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
29 MA Demeter Szabolcs István A gyászolók lelkigondozása Kiss Jenő Gyakorlati teológia
30 MA Dohi Vilhelm Arnold A Nagyenyedi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1791 Buzogány Dezső Egyháztörténet
31 MA Domokos Norbert István Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 Buzogány Dezső Egyháztörténet
32 MA Farkas Orsolya A Prédikátor könyve HEBEL fogalmának szövegközisége és könyvön belüli jelentésmezeje Czire Szabolcs Ószövetség
33 MA Ferenczi Zoltán Az Enyedi Református Egyházmegye vzitációs jegyzőkönyvei az 1793. évből Buzogány Dezső Egyháztörténet
34 MA Gál Adél Az erdélyi IKE története 1930-1935 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
35 MA Kállai Benedek Vásárhelyi János származása és ifjúkora Buzogány Dezső Egyháztörténet
36 MA Karikás Orsolya A jövőt ismerő JHVH Deutero-Ézsaiás teológiájában Balogh Csaba Ószövetség
37 MA Lurtz Zsolt Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei Rezi Elek Rendszeres teológia, Egyháztörténet, Gyakorlati teológia
38 MA Moisza Arnold Jézus Krisztus, az Emberfia Kállay Dezső Újszövetség
39 MA Pál Árpád Csaba A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806 Buzogány Dezső Egyháztörténet
40 MA Pop Péter Ádám Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 Buzogány Dezső Egyháztörténet

Pages