Partium

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Varga Tamás Sándor Teză BA 2018 Buzogány Dezső

Ha az Erdődi zsinatokról akarunk beszélni és értekezni, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Szatmári reformáció kialakulása és a Drágfi család pártfogása mellet. Amilyen fontos volt ez előbbi, mint a reformátorok egyik fő munkálkodási területe, ugyanilyen fontos az utóbbi mint, aki védelmet és támogatást adott ezen reformátoroknak. Azért választottam ezt a címet dolgozatom témájaként és magát a témát is, mert, nagyon érdekelt, hogyan sikerült abban az időben elindítani a reformációt? Milyen emberek voltak a reformátorok? Kik és miért vették pártfogásukba ezt az ügyet? Mi vezérelte őket?

Istoria bisericii Erdődi Zsinat, Szatmár, reformáció, Partium, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Drágfi Gáspár, Kopácsi István, Thordai Demeter, Batizi András, patronátus
Lukács Levente Teză MA 2013 Kolumbán Vilmos József

A Trianoni békediktátum következtében megalakult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Sulyok István püspök alapítja meg az egyházkerületet, majd ő lesz az, aki a második bécsi döntés meghozatala után azon gondolkozott, hogy az egyházkerületnek vissza kell térnie a Tiszántúli Református Egyházkerületbe. A püspök néhai szubjektív meglátása arra enged következtetni, hogy nem tudta eldönteni, hogy melyik a helyes döntés ebben: önállóság vagy visszacsatolás.

Istoria bisericii II. bécsi döntés, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Partium
Subscribe to Partium