erdélyi evangélikus-lutheránus egyház

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Erzse András Zsolt Teză BA 2018 Buzogány Dezső

Dolgozatomban a a barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzetét vizsgálom a fennmaradt dokumentumok alapján, amelyek rávilágítanak az 1916-os váratlan román betörést követő helyzetre, a kegyetlen menekülésre, a hazatérésre. Dolgozatomban ismertetem a barcasági magyar evangélikus egyházközségek nehéz időkben átélt helyzetét. Ennek a vidéknek a lelkészei és a csángó nép sokat fáradoztak azért, hogy Isten igéjét azon a nyelven hirdethessék, melyet a barcasági evangélikus hívek mindig anyanyelvüknek tekintettek.

Istoria bisericii Barcaság, erdélyi evangélikus-lutheránus egyház, Első Világháború, magyar-román kapcsolatok, menekülés
Borhács Dávid Teză BA 2017 Buzogány Dezső

A jubiláris ünneplést vizsgálom a dolgozatom fejezeteiben, mégpedig egyes egyházközségek iratait alapul véve. A címre való tekintettel fontos megemlítenem, hogy több anyagot találtam a barcasági egyházközségekben, de mivel találtam anyagot más egyházmegye egyházközségeiből is, azokat is belefoglaltam.

Istoria bisericii reformáció, jubileum, erdélyi evangélikus-lutheránus egyház
Subscribe to erdélyi evangélikus-lutheránus egyház