Nagy Mátyás

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Nagy Mátyás Teză BA 2018 Visky Sándor Béla

Jelen dolgozatomban Descartes gondolkodását vizsgálva két kardinális kérdés került terítékre. Az első a megismerés. A dolgozatban választ adtam arra a kérdésre, hogy hogyan lehet Descartes szerint eljutni az igaz és megbízható ismeretre. Ő maga az érzéki tapasztalatok megbízhatatlanságát mutatta be, majd helyette, mintegy alternatívaként az észérveket kínálta. A helyes ismeretszerzés így Descartes szerint észérvek alapján és kételkedve történik. Ezt a módszeres kételyt a cogito-érv foglalja össze. Ez jelentős kihatással van a tudományművelésre.

Teologie sistematică hit és értelem, Anzelmus, René Descartes, Aquinói Tamás, Immanuel Kant, istenbizonyíték, megismerés, ontológia
Subscribe to Nagy Mátyás