Gáti Tibor Levente

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Gáti Tibor Levente Teză MA 2015 Buzogány Dezső

Jelen dolgozatunk a Marosi Egyházmegye történetébe nyújt legelőször is betekintést. Három lépésben történik ez. Az első lépésben vázoljuk a Marosi Egyházmegye történetét, vagy ha úgy tetszik történelmét, pontosabban annak rövid, tömör ismertetését, mely a fontosabb eseményekre koncentrál. A második lépésben a kor protestáns egyháztörténetével foglalkozunk. E részben is törekszünk pontosság mellett az egyszerűségre és tömörségre. A harmadik lépésben a vizitációs jegyzőkönyvek szövegének átírására és áthagyományozására teszünk kísérletet.

Istoria bisericii vizitációs jegyzőkönyv, Marosi Református Egyházmegye
Gáti Tibor Levente Teză BA 2013 Kállay Dezső

Értekezésünk célja megvizsgálni és bemutatni a Jézus által véghezvitt csodák sajátosságait, és azt, hogy milyen lelkigondozói jellegzetességek nyilvánulnak meg ezekben.

Noul Testament csoda, csodaelbeszélés, lelkigondozás
Subscribe to Gáti Tibor Levente