Barti Ferencz Róbert

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Barti Ferencz Róbert Teză MA 2017 Buzogány Dezső

Szakdolgozatomat három főrészre építettem fel azért, hogy ez által is segítsem az olvasót a jobb áttekinthetőségben. Az első főrészben a Nagyenyedi Egyházmegye történelmét, kialakulását, tárgyalom. A második főrészben eltávolodok az Egyházmegyétől és a protestáns egyháztörténelem oldaláról vizsgálom meg a 17-dik század második felét valamint a 18-dik század elsőfélét. A harmadik főrészben az átírt vizitációs jegyzőkönyvet mutatom be az adott helyzetekre, gyülekezeti sajátosságokra bontva azt.

Istoria bisericii vizitációs jegyzőkönyv, Nagyenyedi Református Egyházmegye
Barti Ferencz Róbert Teză BA 2014 Buzogány Dezső

A dolgozat a Görgényi Református Egyházmegye fizetésekkel és kegytárgyakkal kapcsolatos adatainak a feldolgozását tartalmazza.

Istoria bisericii vagyonleltár, Görgényi Református Egyházmegye, kegytárgyak
Subscribe to Barti Ferencz Róbert