Györgyilyés Izolda

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Györgyilyés Izolda Teză MA 2016 Czire Szabolcs

A játék megítélése változott a különböző korokban és társadalmakban, de természetesen egyformán függött a gyermekről kialakított képtől, és a kor világszemléletétől. De áttekintve a játék kialakulását, fejlődését, azt látjuk, hogy „a játék fejlődése során fokozatosan átalakult, de eredeti funkcióját is megőrizte. A munkára, az életre való felkészítés mai napig fellelhető a gyermekek játékaiban.

Teologie practică vallásoktatás, katechétika, hitoktatás (katechézis), játék
Györgyilyés Izolda Teză BA 2014 Kovács Sándor

Az elmúlt két évtizedben egyházunk történelmével kapcsolatban több kutatás is zajlott, ezeknek eredményeként néhány jelentős munka is napvilágot látott, mindazonáltal az egyház történetében fontos szerepet játszó nők életét, munkásságát kevesen kutatták. Nem készült még el egy olyan összegző munka, amely átfogó ismertetést nyújtana a magyar unitarizmus történelmében vezető szerepet vállaló nőkről.

Istoria bisericii nők az egyházban, erdélyi unitárius egyház, unitárius egyháztörténet, emancipáció
Subscribe to Györgyilyés Izolda