Gál Enikő

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Gál Enikő Teză BA 2017 Adorjáni Zoltán

Dolgozatom fő célkitűzése, amint az a cím is tükrözi, József és Aszeneth apokrif irata és az Újszövetség közötti kapcsolat vizsgálata. Célom: felhívni a figyelmet arra, hogy az Újszövetség kutatása során nem szabad megfeledkeznünk az apokrif iratok fontosságáról.

Noul Testament apokrif irodalom, József és Aszeneth, intertestamentális kor, intertextualitás
Subscribe to Gál Enikő