Román Kommunista Párt

Displaying 1 - 1 of 1
Szabó Lehel Szabolcs MA Thesis 2018 Buzogány Dezső

A dolgozat három nagy fejezetből áll. Középpontjában a Román Kommunista Párt és az általa hozott döntések, illetve az akkor működő Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai állnak. Az első fejezetekben a kommunizmus hatalomra jutása és az általuk folytatott bel- és külpolitikát mutatom be. A második nagy fejezet a Romániában élő magyar kisebbségeket vizsgálja. Itt kerül előtérbe az egyházakkal kapcsolatos politika is.

Church history Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, kommunizmus, Román Kommunista Párt, egyház és állam
Subscribe to Román Kommunista Párt