eleve elrendelés (predestinatio)

Displaying 1 - 2 of 2
Tárkányi István Attila BA Thesis 2015 Pásztori-Kupán István

A szabad akarat és eleve elrendelés feloldhatatlan feszültségéről tengernyi irodalom született. Már az ókori filozófusokat is foglalkoztatta ez a kérdés. A bölcsészet eszköztárából kölcsönzött fogalmak segítségével számos keresztyén teológus is kifejtette meglátásait ebben a témában az évszázadok során. Jelenlegi munkánk ki szeretne ragadni három híres jelenetet ebből a máig elhúzódó drámából. Betekintést szeretnénk nyerni Augustinus és Pelagius, Luther és Eramus, illetve Barth és Brunner vitáiba az emberi szabad akarat és az isteni predestináció kérdésében.

Systematic theology szabad akarat, eleve elrendelés (predestinatio), Augustinus, Pelagius, Luther Márton, Erasmus, Karl Barth, Emil Brunner
Imreh Jenő MA Thesis 2011 Pásztori-Kupán István

Szakdolgozatom legfontosabb célja, hogy tudományos tárgyilagossággal, célirányos munkafolyamatot alkalmazva felkutassam és bemutassam Kálvin János predestinációtanát. Ugyanakkor tanulmányozni kívánom más – Kálvin közvetlen vagy közvetett hatása alatt álló – szerzők (pl. Béza, Bullinger, Dordrechti Kánonok) predestinációval kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait és azoknak a tudomány, illetve a vallás világában felismerhető hatását. Mindezeken túl szeretném feltárni a reformáció korabeli predestinációs tanok teológiai kulcsfogalmait, axiómáit.

Systematic theology dogmatörténet, eleve elrendelés (predestinatio), Kálvin János, Theodore Beza, Heinrich Bullinger, supralapsarianizmus, infralapsarianizmus, amyraldizmus, arminianizmus, Dordrechti Kánonok
Subscribe to eleve elrendelés (predestinatio)