Petkes Csilla Ilonka

Displaying 1 - 2 of 2
Petkes Csilla Ilonka MA Thesis 2016 Kállay Dezső

Úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit az Apostolok Cselekedetei elején olvasottak, illetve a többi újszövetségi iratokban található ősgyülekezetről szóló híradások nem csupán csodálatra indítanak, hanem mély vágyat is keltenek bennem a felől, hogy mai gyülekezeteinkben ugyanaz a lelkesedés, buzgóság, Isten megismerése utáni vágy legyen jelen, mint az első gyülekezet életében volt.

New Testament ősgyülekezet, Jeruzsálem, ókori keresztyénség
Petkes Csilla Ilonka BA Thesis 2013 Kállay Dezső

Dolgozatunk célja tehát az, hogy az apostoli tanítás feltárásával szembesítsen minket a házasság fontosságával, illetve megértesse velünk a házastársak egymás iránti kötelességeit.

New Testament házasság, család, férfi és nő
Subscribe to Petkes Csilla Ilonka