Fehérvári István Csaba

Displaying 1 - 2 of 2
Fehérvári István Csaba MA Thesis 2016 Buzogány Dezső

A dolgozat során lehetőségem nyílt, hogy külön megvizsgáljam az egyházmegye kialakulását és további történetét is. Furcsa volt előttem az a kettős helyzet, amiben az egyházmegye élt, tudniillik, hogy egyszerre két egyházkerület fennhatósága alá tartozott.

Church history vizitációs jegyzőkönyv, Szilágyi Református Egyházmegye
Fehérvári István Csaba BA Thesis 2014 Kolumbán Vilmos József

Régóta foglalkoztatott az a kérdés, hogy, hogyan is zajlott az egyház élete a 18. században. Milyen problémákkal is kellett megküzdjön az akkori egyház és az akkori
lelkipásztor. Az 1787-1789-es vizitációs jegyzőkönyv feldolgozásával hiteles kép tárul elénk az egyház dolgairól: hitélete, erkölcsi problémák, anyagi ügyek és fegyelmi kérdések.

Church history vizitációs jegyzőkönyv, Marosi Református Egyházmegye
Subscribe to Fehérvári István Csaba