The mission of the Unitarian Church today

Szilágyi Szilamér: The mission of the Unitarian Church today. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 72 pp. Szaktanár: Koppándi Botond Péter.

A dolgozat témája az unitárius egyház missziója és annak kontextusba helyezése. A misszió egyik lehetősége a jelenlét. Jelen lenni az emberi korcsoportok minden területén, a fiataloktól az idősekig. Ezt tekintem az egyik legerősebb stratégiának, ha a belmisszióról beszélünk. Ez a mában azt jelenti, hogy közel kell kerülni az emberekhez, elérhetővé és megtapasztalhatóvá kell válnia az egyháznak. A jelenlét mint missziói életforma fejezi ki legjobban a belmisszió értelmezését.