Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Enyed in 1793

Ferenczi Zoltán: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Enyed in 1793. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 86 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Munkámban az erdélyi református egyházunk történelmi környezetét vizsgáltam meg, majd az egyházmegye történelmét. A világi eseményektől eljutottam a gyülekezetek mindennapi életéig. Három fő témakörben vizsgáltam az esperesi vizitációt, mint egyházunk egyik fő igazgató szervét. Először, mint adminisztratív hatóságot majd úgy, mint fegyelmi hatóságot, végül mint gazdasági hatóságot.