Protocols of the Board of Directors of the Transylvanian Reformed Church District in 1968

Tarr Csaba: Protocols of the Board of Directors of the Transylvanian Reformed Church District in 1968. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 88 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Ahhoz, hogy megértsük az egyház helyzetét a kommunizmus ideje alatt, beszélnünk kell a kommunista időszak vezetőiről és a kommunizmusban történő eseményekről, melyek az egyházat és a magyarság helyzetét befolyásolták. Továbbá arról is beszámolunk, hogy milyen döntéseket és határozatokat hoztak, amely érintette az egyházi vezetést, egyházmegyék és egyházközséget helyzetét, és nem utolsó sorban a Protestáns Teológiai Intézet életét és tevékenységét. A kutatás a kommunizmus idején élő egyházról alkot képet az események és határozatok tükrében.