An analysis of church culture and personal narratives among individuals working as professional pastors

Rád András László: An analysis of church culture and personal narratives among individuals working as professional pastors. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 129 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

Kutatásom célkitűzése feltárni azokat az összefüggéseket, amelyek a teológus-hallgatók pályaválasztása és szocio-kulturális környezetük között fennállnak. Korábbi kutatásomból fakadó feltételezésem szerint a szociális és kulturális környezet nagymértékben befolyásolja a lelkészi pályaválasztást. Az ekkléziológiai perspektívára való összpontosítás fontos adalékkal szolgálhat a személyi narratívák elemzésében. Előreláthatólag kutatásomból kitűnik majd, hogy a teológushallgatók személyi narratíváiban milyen szerepet játszik az az egyházi közösség, ahonnan származnak.