The life and work of Lajos Gönczy

Dániel Tamás: The life and work of Lajos Gönczy. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 59 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatom célja, hogy felderítsem, milyen hatással volt Gönczy élete és munkássága a református egyházra nézve, valamint bemutatni azt, hogy miért volt meghatározó az ő tudományos munkássága a teológiai oktatást tekintve.