Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Enyed between 1781-1782

Barti Ferencz Róbert: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Enyed between 1781-1782. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 103 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Szakdolgozatomat három főrészre építettem fel azért, hogy ez által is segítsem az olvasót a jobb áttekinthetőségben. Az első főrészben a Nagyenyedi Egyházmegye történelmét, kialakulását, tárgyalom. A második főrészben eltávolodok az Egyházmegyétől és a protestáns egyháztörténelem oldaláról vizsgálom meg a 17-dik század második felét valamint a 18-dik század elsőfélét. A harmadik főrészben az átírt vizitációs jegyzőkönyvet mutatom be az adott helyzetekre, gyülekezeti sajátosságokra bontva azt.