The everyday life of the Reformed Diocese of Szilágy-Szolnok, with special attention to the 19th century

Ádám Zsolt: The everyday life of the Reformed Diocese of Szilágy-Szolnok, with special attention to the 19th century. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017. 69 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Munkám során tehát főképpen a jegyzőkönyv anyagainak a tanulmányozására és tematikus rendszerezésére szorítkoztam. Igyekeztem az izgalmasabb bejegyzéseket részletesebben, egyeseket akár szóról-szóra közölni, míg a kevésbé nagy jelentőséggel bíró eseteket csak vázlatosan megemlíteni. Végig ott volt a szemem előtt a kérdés, hogy vajon miként éltek a XIX. század közepén a gyülekezeteinkben élő hívek, és milyen kérdések, nehézségek vagy örömök voltak, azok, amik foglalkoztatták őket.