Life and work of James Luther Adams

Vass Károly: Life and work of James Luther Adams. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 81 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

James Luther Adams a XX. század egyik legjelentősebb unitárius gondolkodója, akit az amerikai unitárius univerzalista testvérek kiemelkedő része, és más felekezetű, elismert teológus is, mint pl. Paul Tillich a liberális kereszténység kiemelkedő alakjának tart.