Catechetical and ecclesiological issues of the church socialisation of young people

Paizs József: Catechetical and ecclesiological issues of the church socialisation of young people. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 53 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

Az hogy valaki betagolódik az egyházba vagy sem, nagyon összetett és sokoldalú kérdés. S ha ez csak elszigetelt tapasztalat lenne, nem lenne szükséges erről a témáról írni. A „kikonfirmálás” viszont általános jelenség egyházunkban. Miben rejlik e probléma gyökere, hol találjuk a jelenség okait? Erre keresem a választ dolgozatomban, melynek fő témája a fiatalok egyházi szocializációja.