The influence of Hellenism on Christian thinking in the light of the Christ-Hymn of Clement of Alexandria

Oláh Mátyás: The influence of Hellenism on Christian thinking in the light of the Christ-Hymn of Clement of Alexandria. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 55 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Dolgozatomban elsősorban Alexandriai Kelemen Krisztus-himnuszában található költői képek és eszközök, illetve teológiai gondolatok kibontására törekedtem. Ezáltal szerettem volna rávilágítani arra, hogy milyen hatással volt a görög filozófia Kelemen teológiájára, illetve a hellén kultúra mennyiben befolyásolta a himnusz gondolat- és képvilágát.