Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Görgény between 1751-1752

Kocsis Júlia: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Görgény between 1751-1752. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 87 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen dolgozat keretein belül megpróbálunk egyféle képet alkotni a 18. századi görgényi egyházmegye életéről. Ehhez alapul vesszük az 1751−1752-es évekből származó jegyzőkönyveket, amelyek alapvető forrásai ennek az időszaknak a vizsgálatában. A dolgozat fő célja, hogy a jegyzőkönyveket nyomtatott változatban közölje, ezáltal elérhetővé téve a nagyközönség számára. Hasznos forrás lehet minden kutató számára, aki ennek a korszaknak a vizsgálatával foglalkozik, illetve aki a görgényi egyházmegye múltját, vagy egyes gyülekezeteinek a történetét vizsgálja.