The formation and life of the early Christian congregation of Jerusalem

Petkes Csilla Ilonka: The formation and life of the early Christian congregation of Jerusalem. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2016. 80 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

Úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit az Apostolok Cselekedetei elején olvasottak, illetve a többi újszövetségi iratokban található ősgyülekezetről szóló híradások nem csupán csodálatra indítanak, hanem mély vágyat is keltenek bennem a felől, hogy mai gyülekezeteinkben ugyanaz a lelkesedés, buzgóság, Isten megismerése utáni vágy legyen jelen, mint az első gyülekezet életében volt.