Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros in 1792

Mészáros Mihály Immánuel: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros in 1792. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 84 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen mesteri dolgozat a Marosi Református Egyházmegye 1792-ből származó esperesi vizitációs jegyzőkönyveinek átírására vállalkozik, valamint a jegyzőkönyvekben szereplő adatok, téma szerinti bemutatására, a teljesség igénye nélkül. A mesteri dolgozat egy rövid kortörténeti bevezető tanulmány keretében próbálja elhelyezni az 1792-es időszakot, ezt követően a jegyzőkönyv feldolgozására koncentrál fokozottabb mértékben, mely a forrásszövegekre támaszkodik, amelyek a maguk teljességében bekerülnek a dolgozat főszövegébe.