Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between Dec 2, 1766 - Jan 29, 1768

Köblös Lehel: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between Dec 2, 1766 - Jan 29, 1768. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 69 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen mesteri dolgozat a Marosi Egyházmegye történetébe nyújt betekintést. Forrásfeltáró, forrásfeldolgozó dolgozat kívánt ez lenni. A kutatás magába foglalta a levéltári anyagnak a digitalizálását, és feldolgozását.