Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros in 1793

Gáti Tibor Levente: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros in 1793. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 74 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Jelen dolgozatunk a Marosi Egyházmegye történetébe nyújt legelőször is betekintést. Három lépésben történik ez. Az első lépésben vázoljuk a Marosi Egyházmegye történetét, vagy ha úgy tetszik történelmét, pontosabban annak rövid, tömör ismertetését, mely a fontosabb eseményekre koncentrál. A második lépésben a kor protestáns egyháztörténetével foglalkozunk. E részben is törekszünk pontosság mellett az egyszerűségre és tömörségre. A harmadik lépésben a vizitációs jegyzőkönyvek szövegének átírására és áthagyományozására teszünk kísérletet.