The life and significance of a Jusztin Martyr in the early Christian literature and today

Bedő Judit Boróka: The life and significance of a Jusztin Martyr in the early Christian literature and today. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 68 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Jusztinosz művei kapcsán számos kérdésben érdemes lenne elmélyülni, mind dogmatörténeti, mind szociáletikai vonatkozásban, azonban dolgozatomban mégis csak életére, műveinek ismertetésére, valamint Jusztinosznak a vallásokhoz, valamint a filozófiához való viszonyát vizsgálom meg. Ez sem kevés, ha Jusztinoszról van szó.