The historical background of the Unitarian Confirmation, its credentials and practical aspects

Szász Tünde: The historical background of the Unitarian Confirmation, its credentials and practical aspects. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 66 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Ebben a dolgozatban átfogó képet próbálok nyújtani arról, hogyan és milyen körülmények között alakult ki a konfirmáció gyakorlata a protestáns egyházakban, az unitárius egyházban, milyen hitelvek határozták meg ezt a szertartást. Ezt követi a konfirmáció gyakorlati vetületeinek vizsgálata.