The historical development of the Passover, its liturgy and its relationship with the Holy Supper

Marosi Tünde: The historical development of the Passover, its liturgy and its relationship with the Holy Supper. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 77 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

A zsidó Peszach, a három nagy zarándokünnep egyike. Az Ószövetségben olvasható rendelkezéseket ismerjük, tanuljuk, de arról, hogy a mi húsvétunk miként alakult a Kánon lezárása után, arról vajmi keveset tudunk.