Ecclesiogen (religious) neurosis

Csikai Annamária: Ecclesiogen (religious) neurosis. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 65 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

Mesteri dolgozatom témája az ekkléziogén neurózis. A kifejezés a vallásosság torzult formáira utal, olyan negatív viselkedés- vagy gondolkodásmódra, amelynek hátterében a vallást vélik felfedezni.