Family visits in the service of churchplanting

Bencze Zsuzsánna: Family visits in the service of churchplanting. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 64 pp. Szaktanár: Koppándi Botond Péter.

A mai társadalmi viszonyok között, amikor a lelki „megbetegedések” megszokottá válnak, a lelkész a lelkek gondozásával tehet a legtöbbet híveiért. A családlátogatás egyik lehetősége a gyülekezeti lelkigondozásnak. Dolgozatomban a családlátogatással mint lelkigondozói eseménnyel foglalkozom, részletesen tárgyalva a családlátogatás módszerét, majd kiemelten foglalkozom a családlátogatás gyülekezetépítő szerepével.