The importance of theological clarity in the development of identity consciousness

Barta István Zsolt: The importance of theological clarity in the development of identity consciousness. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 100 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

Napjainkban egyre kevesebb fiatal van tisztában identitásával. Még jobban leszűkítve a kört, nagyon kevés fiatal rendelkezik egy egészséges keresztyén identitással. Egyfelől ez a megfigyelés indított arra, hogy kezdjek foglalkozni a témával, másfelől az a vágy, hogy szeretném jobban megérteni a fiatalokat, illetve jobban megértetni velük az evangéliumot.